رئیس جمهور آمریکا: حکومت آل سعود از اسرائیل مهم تر است!!

رئیس جمهور آمریکا در یکی از سخنرانیهای خود رسما اعلام نمود که حفظ حکومت آل سعود از حفظ اسرائیل مهم تر میباشد

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که همه میدانیم دنیای امروز دنیایی پر از حادثه میباشد .

در جای جای این عالم جنگی بر پا است  ، اگر در سرزمینی فتنه ای خاموش شود در جایی دیگر جنگی جدید بر پا میشود .

چند میلیون نفر تا کنون در سوریه و عراق کشته و آواره شده اند ؟

چه تعداد طفل یتیم شده اند ؟

چه تعداد زن به کنیزی برده شده و مورد تجاوز قرار گرفته و فروخته شده و یا کشته شده اند ؟

چرا در پاکستان و افغانستان هر روز شاهد بمب گزاری هستیم ؟

سوال مهم این است آیا یک گروه تروریستی بدون حمایت دولتها کشورها میتوانند عراق یا سوریه را دچار مشکل کنند ؟

چه کشورهایی حامیان اصلی داعش و النصره و القاعده و طالبان و بوکو حرام هستند ؟

اقتصاد داعش و این تروریستها از کجاست ؟ داعش سلاحها و تجهیزات خود را از کجا بدست میاورد ؟ کدام کشورها به داعش و گروههای تکفیری سلاح و تجیزات و اطلاعات میرسانند ؟

در این جلسه خیلی کوتاه و ان شاء الله در آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد :

دشمنان اسلام و در راس آن انگلیس و آمریکا و صهیونیزم جهانی در این چند صد سال اخیر برای از بین بردن اسلام نقشه ها کشیده و فعالیتها کردند .

نتیجه تمامی فعالیتها این شد که برای از بین بردن اسلام باید در اسلام فرقه هایی تند رو را پدید آورند که آن فرقه ها تمامی مسلمانان را تکفیر نمایند .

نتیجه آن پدید آمدن فرقه ای ضد اسلامی ، ضد عقلی ، ضد فطری وهابیت و برپایی حکومت دروغین عربستان بود که آن فرقه تمامی مسلمانان را مشرک دانسته و فتوی به قتل تمامی مسلمانان داده است .

انگلیس برای از بین بردن اسلام به کمک جاسوسان خود فردی را پیدا نمودند که تنها دوست داشت شهرت پیدا کند و قبیله ای بدوی و وحشی را پیدا نمودند که تنها به دنبال امیال خود بودند ، یعنی محمد بن عبد الوهاب و خاندان محمد بن سعود .

فتوای قتل و شرک مسلمانان و فتوای تخریب مراقد مطهره را محمدبن عبد الوهاب میداد و اجرا نمودن آن فتاوی و کشتن مسلمانان و خراب نمودن آثار اسلامی را خاندان آل سعود اجر مینمودند .

و حمایت و پول و سلاح و تجهیزات و انگلیس نیز آنها را یاری مینمود  .

از همان ابتدا تمامی مسلمانان از شافعی و مالکی و حنبی و حنفی بر علیه این فرقه دروغین قیام نمودند و چندین بار تا فرو پاشی هم پیش رفت اما با کمک انگلیس از نابودی نجات پیدا نمود .

تا بالاخره قبیله آل سعود توانست قبله دوم مسلمانان را تسخیر کند و از آن به بعد سرزمینهای اسلامی محل امنی برای دشمانان اسلام شد و آمریکا و استکبار جهانی تمام حمایت خود را از این دولت جعلی اعلام نمودند و برای جهانی شدن این اسلام تمامی توان خود را به خدمت گرفتند .

رئیس جمهور آمریکا در یکی از سخنرانیهای خود رسما اعلام نمود که حفظ حکومت آل سعود از حفظ اسرائیل مهم تر میباشد چرا حافظ منافع تمامی کفر در میان مسلمانان حکومت جعلی آل سعود و فرقه ضاله وهابیت میباشد .

درست است ، بزرگترین دستاورد نظام سلطه به فرماندهی آمریکا برای مقابله با اسلام ترویج تفکر وهابی ، و ایجاد نظام هایی مانند نظام عربستان در سرزمین های اسلامی بود .

وهابیت که به اسم سلف صالح فعالیت میکند در واقع  یعنی اسلام خشن ، اسلام زشت ، اسلام نفاق ، اسلام ظلم ، اسلام وحشت ، اسلام زور ، اسلام جاهلی ، اسلام نفاق

وهابیت شمشیری است برای از بین بردن اسلام و البته با حمایت آمریکا و نظام سلطه و انگلیس و اسرائیل توانست فکر خود را ترویج دهد و تعداد ی از  مسلمانان را فریب دهد تا اینکه در دنیای امروز میبینیم بیشتر کشورهای اسلامی در جنگ و خطر به سر میبرند اگر دیر بیدار شویم اتفاقی که در سوریه و عراق افتاد در شهر و کشور ما نیز اتقاق میفتد .