چطور بفهمیم امام زمان ما را دوست دارد یا نه؟ چکار کنیم دوستمان داشته باشد؟

بايد بدانيم كه امام، پدري مهربان و برادري دلسوز است، امام همه شيعيان را دوست دارد و براي هدايت و سعادت آنها دعا و تلاش مي‌ كند. البته در اين ميان شيعياني را بيشتر دوست دارد كه مي‌ كوشند افرادي صالح و با معنويت باشند. با رعايت موارد زير، مي‌ توان به دوستي

چطور بفهمیم امام زمان ما را دوست دارد یا نه؟ چکار کنیم دوستمان داشته باشد؟

 

پاسخ:

 

بايد بدانيم كه امام، پدري مهربان و برادري دلسوز است، امام همه شيعيان را دوست دارد و براي هدايت و سعادت آنها دعا و تلاش مي‌ كند. البته در اين ميان شيعياني را بيشتر دوست دارد كه مي‌ كوشند افرادي صالح و با معنويت باشند. با رعايت موارد زير، مي‌ توان به دوستي آن حضرت اميد داشت:

 

1. در مقام علم و عقيده هر روز بر معرفت ديني خود بيفزاييم و در جلسات سخنراني و علمي شركت كنيم و در شناخت مقام امامت و شخص امام زمان(ع) (با مطالعات فراوان) كوشا باشيم.

 

2. در مقام عمل اولين چيز انجام دادن واجبات و ترك گناه و معصيت است. ارتكاب معصيت در محضر امام زمان(ع) باعث آزرده شدن دل ايشان مي‌ شود و وقتي پرونده اعمال به محضر ايشان برده مي‌ شود، از ما دلگير مي‌ گردد.

قدم دوم انجام وظيفه است، بهترين راه نزديكي به آن حضرت و جلب رضايت ايشان، اين است كه هر كس هر شغل و وظيفه‌ اي كه دارد، آن را به دقت و سلامت انجام دهد. كسي كه وظيفه خود را ترك كند يا ناقص انجام دهد و در عوض آن بخواهد كار نيك ديگري انجام دهد، راهي كج رفته است.

 

قدم بعدي ايجاد ارتباط معنوي با امام است؛ يعني، بكوشيم هميشه به ياد امام زمان(ع) باشيم صبح را با دعاي عهد شروع كنيم، در نماز‌هايمان براي آن حضرت دعا كنيم، دعاي فرج را در هر فرصتي بخوانيم. دعاي ندبه، زيارت آل ياسين و دعاهاي ديگر را با توجه به معنا و حضور قلب بخوانيم، صدقه دادن براي سلامتي ايشان، زيارت از طرف ايشان و دعا براي سلامتي و تعجيل فرج آن حضرت، شركت در مراسم منسوب به ايشان و ... راه‌ هاي ايجاد ارتباط معنوي با امام است و مي‌ توان بعد از مدتي آثار بسيار مثبت آن را ديد و اين خود نشان دوست داشتن امام است. اما باز تاكيد مي‌ شود همه اين كارها بعد از ترك گناه و عمل به وظيفه و نقش خويش در جامعه و خانواده اثربخش است؛ وگرنه پوستي بي مغز و خاصيت خواهد بود.