امام زمان (عج) کیست؟ مشخصات ظاهری ایشان چیست؟

امام زمان(ع) آخرين حجت خدا و ذخيره او براي عالم هستي است كه به واسطه او، زمين از عدل و قسط پر مي‌ گردد و دين الهي اسلام پابرجا شده و استقرار مي‌ يابد و مردم به سمت عبادت و عبوديت خداوند حركت مي‌ كنند.

امام زمان (عج) کیست؟ مشخصات ظاهری ایشان چیست؟

امام زمان(ع) آخرين حجت خدا و ذخيره او براي عالم هستي است كه به واسطه او، زمين از عدل و قسط پر مي‌ گردد و دين الهي اسلام پابرجا شده و استقرار مي‌ يابد و مردم به سمت عبادت و عبوديت خداوند حركت مي‌ كنند. او واسطه فيض الهي به عالم وجود است و عنايات و الطاف الهي، از طريق او به مخلوقات مي‌ رسد. او آخرين وصي پيامبر خاتم است كه خداوند به واسطه وجود او بلاها را از مردم ـ به خصوص شيعيان ـ دفع مي‌ كند؛ چنان كه آن بزرگوار فرمود: من خاتم اوصيا هستم و خداوند به واسطه من بلا را از اهل و شيعيانم دفع مي‌ كند.(بحار الانوار، ج52، ص30).

او وارث علم انبياء و اولياي الهي است. و ويژگي‌ ها و خصايص آنان در او جلوه‌ گر است. او مظهر رحمت بي منتهاي خداوند است كه دوران حكومت او، انسان‌ ها معناي كامل مهر و عطوفت الهي را با همه ابعادش حس مي‌ كنند. او حافظ دين خداوند و مبين آيين او بوده و وظيفه هدايت گري را بر عهده دارد و با احاطه بر قلوب مردمان، هر آن كس را كه خواهان سعادت و نيك بختي است، تربيت و راهبري مي‌ كند. البته اينها بخشي از ويژگي‌ هاي شخصيتي امام عصر(عج) است.

 

از روايات مي‌ توان استفاده كرد كه حضرت در قيافه مردي چهل ساله ظهور مي‌ كنند. آن بزرگوار داراي چهره‌ اي گندمگون ، پيشاني بلند، ابرواني كشيده، چشماني درشت وسياه، دندان‌ هاي براق و گشاده است. در گونه راست ايشان خالي مشكين قرار دارد و اندام آن بزرگوار ميانه است.