نقد و بررسی نظریه داروین

نقد و بررسی نظریه داروین

 

 

 

طرح نظریه تکامل زیستی موجودات زنده در قرن 19 میلادی ،توسط زیست شناس انگلیسی چارلز داروین ، از جمله همان دستاوردهای علمی ای است که اگر چه در حوضه خاصی از علم ،یعنی زیست شناسی ،شکل گرفته و لیکن بر بسیاری از حوزه های فکری دیگر نیز تاثیر گذار بوده است.

حوزه الاهیات و علم کلام نیز یکی از حوزه هایی است که به نوبه خود تاثیر زیادی از نظریه تکامل پذیرفته شده است.

در ادامه فیلم های در جهت نقد و بررسی این نظزیه آمرده شده است.

 

 

نقد نظریه تکامل۱ ( داروین)

 

رد جامع نظریه داروین قسمت ۲

 

نقد و بررسی نظریه تکامل داروین

 

اثبات علمی وجود خدا در غرب تا چه حد آزاد است؟

 

پاسخ شهید حسن باقری به نظریه داروین

 

داروینیسم مکری از مکاید شیطان - کانال ۵۹ قسمت ۱

 

 

داروینیسم مکری از مکاید شیطان - کانال ۵۹ قسمت ۲

 

کشفی که کمر داروین را شکست

 

مستند اخراج شده ها قسمت اول

 

مستند اخراج شده ها قسمت دوم

 

مستند اخراج شدگان - بخش سوم

 

مستند اخراج شدگان - بخش چهارم

 

مناظره خداپرست و ملحد - بی دینی عاقبت نقص نظریه تکامل داروین