فدک، ذوالفقار فاطمه (س): فتح خارق العاده فدک

جبرئيل بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نازل شد و حضرت را به يك چشم برهم زدن به فدك برد، مردم فدك صدائى چون حمله سپاه دشمن شنيدند، از ترس درهاى شهر را بسته كليدها را به امينى سپردند و خود به كوهها پناه بردند.

 فدک، ذوالفقار فاطمه (س): فتح خارق العاده فدک

بعد از آنكه معلوم شد فدك از جنبه مالى اراده نشده، بلكه شعارى براى قيام بود، مناسب است بحثى را كه فقط در كتب شيعه ذكر شده طرح كنيم.

 

در بعضى روايات براى فتح فدك ماجرائى ثبت شده كه خلاصه ى مجموع آنها عبارت است:

 

جبرئيل بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نازل شد و حضرت را به يك چشم برهم زدن به فدك برد، مردم فدك صدائى چون حمله سپاه دشمن شنيدند، از ترس درهاى شهر را بسته كليدها را به امينى سپردند و خود به كوهها پناه بردند.

 

جبرئيل كليد را از نزد امين برداشت، حضرت را داخل شهر نمود و حدود فدك را مشخص كرد و عرضه داشت: «اى پيامبر! فدك چيزى است كه خدا مختص تو قرار داده است و سپس كليد آن را به حضرت تحويل داد».

 

پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به خانه زهرا عليهاالسلام برگشت و خبر فتح غير عادى فدك را به دخترشان اعلام نمود و فرمود: «من مهريه مادرت خديجه را پرداخت نكرده ام، در مقابل آن فدك را به تو و فرزندان تو هديه مى كنم». [ اختصاص: ص 183. خرائج: 1/ 112. مناقب 1/ 142. بحارالانوار: 17/ 378. ] و بعد از آن اهل فدك براى مصالحه خدمت حضرت رسيدند.

 

در اين احاديث براى فتح فدك، ماجرايى خارق العاده ذكر شده است. با توجه به جريان فدك، بعد از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم، و علم ازلى الهى به آنچه كه واقع خواهد شد، استفاده از راهى فوق طبيعت، براى اتمام حجت چيزى دور از انتظار نخواهد بود؛ و علت هديه پيامبر نيز در همين مطالب نهفته است وگرنه فاطمه زهرا عليهاالسلام احتياجى به زمين نخواهد داشت.

 

يعنى علت فتح غير طبيعى فدك و هديه آن به فاطمه عليهاالسلام، آن است كه فدك شعارى براى خاندان رسالت شود.