آیا فقها و مجتهدانی وجود داشته و دارند که با اصل نظریه ی «ولایت فقیه» مخالف باشند؟

آیا فقها و مجتهدانی وجود داشته و دارند که با اصل نظریه ی «ولایت فقیه» مخالف باشند؟

سوال و شبهه ای که در ذهن برخی افراد وجود دارد و توسط دشمنان هم دامن زده می شود عبارت است از اختلافی بودن و عدم اجماع بر مقوله ی ولایت فقیه. این شبهه را این گونه مطرح می کنند که موضوع ولایت فقیه، در میان مجتهدان و صاحب نظران، مخالفانی هم دارد و این مخالفت، حاکی از عدم اتقان و استحکام این نظریه است. اما آیا چنین مطلبی صحیح است؟

آیا فقها و مجتهدانی وجود داشته و دارند که با اصل نظریه ی «ولایت فقیه» مخالف باشند؟  «آیت الله حاج شیخ حسین مظاهری» - از فقهای معاصر- برای پاسخ به این شبهه از کلمات عالم ربانی محمد حسن نجفی (مؤلف کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام») استمداد گرفته و می فرمایند:

مرحوم صاحب جواهر در دو سه جا اين بحث را مي‌کنند و همان جملۀ مشهوري که شما شنيديد و ديديد که مي‌فرمايد اصلاً اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، ذوق فقهي ندارد و نبايد به او مجتهد بگوييم. اگر مجتهد است و ذوق فقهي دارد، بايد در زمان غيبت امام، قائل به ولايت فقيه باشد و مجتهد جامع الشرايط را به جاي امام (سلام‌الله‌عليه) بنشاند و هرکاري که او مي‌تواند انجام دهد، اين[ولی فقیه] هم بتواند انجام دهد. [1]

 

پاورقی:

1- درس خارج «ولایت فقیه»/ درس شماره 122/ بیست و پنج شهریور1391

* برگرفته شده از سایت رهروان ولایت