فرزندان آدم و حوا چگونه ازدواج کردند

سئوال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه صورت گرفته است؟!، در حالى که همگى خواهر و برادر بودند؟!

فرزندان آدم و حوا چگونه ازدواج کردند

آنها با نسل هاى باقى مانده از انسانهاى پيشين ازدواج کرده اند. درست است که شجره انسان کنونى به آدم ابو البشر مى رسد، ولى آدم، نخستين انسانى نيست که بر اين پهنه گام نهاده، بلکه پيش از او انسانهايى در روى زمين زندگى مى کرده و منقرض شده اند([1]); چيزى که هست، بقايايى از آنها در روى زمين وجود داشت که به تکثير نسل کمک کرد.

حضرت آیت‌الله سبحانی در پاسخ به سئوال نحوه ازدواج فرزندان آدم و حوا در حالی که همگی خواهر و برادر بوده‌اند را تشریح کرده‌اند. 

متن سئوال و پاسخ این مرجع تقلید  به شرح ذیل است.

سئوال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه صورت گرفته است؟!، در حالى که همگى خواهر و برادر بودند؟!

پاسخ: در اين مورد در روايات و سخنان دانشمندان پاسخهايى  به آن داده شده که در اينجا ـ بدون گزينش ـ مطرح مى کنيم:

1. ازدواج آنها با خودشان انجام گرفته و مجوز آن، ضرورت آغاز آفرينش و نبودن همسرى ديگر بوده است.

2. خداوند براى هر يک از پسران و دختران، زوجى از فرشتگان آفريد، و اولاد آنها با يکديگر به صورت پسر عمو و دختر عمو درآمدند و تکثير نسل صورت گرفت.

3. آنها با نسل هاى باقى مانده از انسانهاى پيشين ازدواج کرده اند. درست است که شجره انسان کنونى به آدم ابو البشر مى رسد، ولى آدم، نخستين انسانى نيست که بر اين پهنه گام نهاده، بلکه پيش از او انسانهايى در روى زمين زندگى مى کرده و منقرض شده اند([1]); چيزى که هست، بقايايى از آنها در روى زمين وجود داشت که به تکثير نسل کمک کرد.

چون مسأله مربوط به ما قبل تاريخ مى باشد اظهار نظر قطعى در باره ى آن بسيار مشکل است.([2])

[1] . صدوق،خصال، ص639.

منبع: مرکز خبر حوزه