در دولت امام زمان علیه السلام امنیت راه ها چگونه است

در بحار به نقل از ارشاد القلوب ديلمي از حضرت ابوعبد اللَّه صادق‏ (علیه السلام) روايت کرده است که فرمود: هرگاه حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قيام کند، به عدالت حکم مي‏کند و در زمان او ستمگري برچيده مي‏شود، و

در بحار به نقل از ارشاد القلوب ديلمي از حضرت ابوعبد اللَّه صادق‏ (علیه السلام) روايت کرده است که فرمود: هرگاه حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قيام کند، به عدالت حکم مي‏کند و در زمان او ستمگري برچيده مي‏شود، و به وسيله آن حضرت امنيت در راه‏ها برقرار مي‏گردد و زمين برکاتش را برمي‏آورد و هر حقّي به حقدار مي‏رسد. [1]

در حديث ديگري از آن حضرت درباره ظهور حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده: پيرزن ناتوان از مشرق به قصد سفر به مغرب بيرون رود، هيچ کس او را خشمگين ننمايد. [2]

و در خبر ديگري در [تأويل] آيه شريفه: «سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ»؛ [3]

در اين راه‏هاي نزديک به هم، شب‏ها و روزهايي با امنيت سير کنيد.

[1] بحار الانوار: 338:52.
[2] بحار الانوار: 345:52.
[3] سوره نساء، آيه 18.

منبع: وعده صادق